bg

HÜSEYİN VURAL

Akademisyen

Lisans eğitimini 1973 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde, Yüksek Lisans eğitimini 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesinde ve Doktora çalışmasını 1982 yılında Rutgers Universitesinde tamamlamıştır. Halen ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olan Hüseyin Vural akışkanlaşma, akışkan yataklarda yanma, püskürtmeli yanma, itici gaz yanması, enerji optimizasyonu konularında araştırmalarını sürdürmektedir.

1977’den beri özellikle köy çocukları için bir şeyler yapabilme çabası içindedir, İLKYAR (http://www.ilkyar.org.tr/) Vakfının kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Sosyal sorumluluk ve etik konularının içselleştirilme süreçleri üzerine çalışmalar yapmaktadır.